داستان استارتاپی که کیف‌های قابل بازیافت تولید می‌کند
داستان استارتاپی که کیف‌های قابل بازیافت تولید می‌کند

بنیان‌گذار این استارتاپ معتقد است داستان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های بزرگ هیچ کمکی به او نکرده و مسیر کارآفرینی بسیار سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌کرد.