فال حافظ در فرهنگ ایرانیان
فال یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، فال بوده است. فال در گذشته بیشتر مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. فال به معنای تلاش در پیشگویی آینده است. گرفتن فال حافظ در بین …