چرا شیائومی به سود کم فروش سخت‌افزار قناعت می‌کند
چرا شیائومی به سود کم فروش سخت‌افزار قناعت می‌کند

شیائومی ادعا می‌کند تلفن‌های همراهش را با پنج درصد سود به فروش می‌رساند. تاکنون با خود فکر کرده‌اید چطور چنین کاری ممکن است؟