گزارش فروش هفتگی سینمای ایران: گیشه سینمای ایران به ثبات رسید
گزارش فروش هفتگی سینمای ایران: گیشه سینمای ایران به ثبات رسید

گیشه سینمای ایران مانند گذشته به یک ثبات کلی رسید. با گزارش زومجی همراه باشید.