ونوس اپتیکس از لنز ماکرو ۲۴ میلی‌متری عجیب و انقلابی رونمایی کرد
ونوس اپتیکس از لنز ماکرو ۲۴ میلی‌متری عجیب و انقلابی رونمایی کرد

لنز ماکرو و انقلابی ونوس اپتیکس قابلیت‌های جدید را در اختیار عکاسان و فیلم‌برداران قرار خواهد داد.