کارگردان فیلم Remember Me مشخص شد
کارگردان فیلم Remember Me مشخص شد

بیورن لنارت رانج، کارگردان فیلم تحسین‌شدهٔ The Wife، کارگردانی فیلم مستقل Remember Me را بر عهده خواهد داشت.