بازی Five Nights at Freddy’s 6 با غافلگیری بزرگی عرضه شد
بازی Five Nights at Freddy’s 6 با غافلگیری بزرگی عرضه شد

در حالی که همه تصور می‌کردند بازی Five Nights at Freddy’s 6 دیگر ساخته نمی‌شود، سازنده‌ی بازی با غافلگیری بزرگی خبر از عرضه‌ی آن داد.