قابلیت فالو کردن هشتگ ها رسما در اینستاگرام فعال شد
قابلیت فالو کردن هشتگ ها رسما در اینستاگرام فعال شد

قابلیت فالو کردن هشتگ ها در اینستاگرام که در حالت آزمایشی بود، رسما فعال شد.