چرا باید کارمندان را به خودخواهی تشویق کرد
چرا باید کارمندان را به خودخواهی تشویق کرد

با بهره‌گیری از علم روان‌شناسی در مدیریت می‌توان با به دست گرفتن کنترل ویژگی‌های منفور شخصیتی، نتایج مد نظر مدیریتی را به دست آورد.