زیست شناسی یک درس مفهومی

فیلم های مطالعه:آموزش زیست شناسی یک درس مفهومی و امتیازی است و تعداد زیاد امتیاز به طراحان کنکور اجازه طراحی تست های مختلف را می داد. در بسته های آموزشی بیوپلاسما مفاهیم کتاب درسی به سبک میکرولاین آموزش داده می شود و تمامی نکات متنی، اشکال و کلیدواژه ها برای یادگیری مفهوم زیست شناسی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

کتاب درسی: بهترین ویژگی کتاب بیوپلاسما این است که همراه با فیلم های آموزشی، منبعی جامع با تمامی نکات کلیدی طبقه بندی شده و بدون حاشیه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. کتاب های درسی بیوپلاسما نیاز دانش آموزان را به خلاصه نویسی بی نیاز می کند و به دانش آموزان امکان می دهد در کوتاه ترین زمان و به آسانی مرور و جمع بندی کنند.
نامه تست: در پایان بسته آموزشی بیوپلاسما منبع کامل و جامعی از انواع تست های آموزشی و سنجش در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
بسته آموزشی زیست شناسی 10 گروه مطالعه بیوپلاسما یک بسته آموزشی جامع برای مطالعه عمیق مفاهیم، ​​تست های مروری و تمرینی است که تمامی نکات ترکیبی و مفهومی یک درس زیست شناسی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. اما کسب درصد بالا در زیست شناسی دیگر برای شما دانش آموزان عزیز آرزویی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید